استغفرالله ربی و اتوب الیه
از خدای مهربان می خواهم که مرا ببخشد و مورد آمرزش خود قرار دهد و به سوی او برمیگردم.
ذکر استغفرالله خواص و برکات بسیار زیادی دارد. برای حاجت، ادای قرض و بدهی، ازدواج، کار، از بین رفتن مشکلات زندگی و … . با توسل به ذکر استغفرالله می توان به تمام حاجات دنیوی و اخروی خود دست یابیم. همه معصومین علیهم السلام بر طلب آمرزش از خداوند مهربان تاکید زیادی دارند و معتقدند که کلید هر مشکلی در ذکر «استغفرالله ربی و اتوب الیه» است. ختم سی هزار «استغفرالله ربی و اتوب الیه» یکی از معروف ترین ختومات ذکر استغفرالله است که می توان آن را در مدت یک ماه انجام داد به این صورت که هر روز ۱۰۰۰ مرتبه ذکر استغفرالله گفته شود. به عقیده برخی از مفسران دینی، بین الطلوعین بهترین زمان برای ادای این ختم است. بین الطلوعین به زمان بین اذان صبح و طلوع آفتاب گفته می شود.
NAN%